Yhdistyksen järjestämä toiminta

Vertaistoimintaa ja tapahtumia

Yhdistys järjestää vertaistukitapaamisia, keskusteluryhmiä, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä sekä mm. kädentaitoihin ja liikuntaan keskittyviä harrastusryhmiä. Toteutamme lisäksi vuosittain kaksi suurempaa tapahtumaa, Autistic Pride Day -tapaamisen kesäkuussa ja Empowerment-tapahtuman marraskuussa.

Yleisesti toiminnasta:

  • Yhdistyksen järjestämä toiminta on suunnattu autismikirjolaisille.
  • Osallistujilta ei vaadita diagnoosia, tunne omasta autismikirjolaisuudesta riittää.
  • Ryhmiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tapahtumien ja tilaisuuksien tiedotuksessa ilmoitetaan erikseen, mikäli näihin tulee ilmoittautua etukäteen.
  • Osa toiminnasta pyritään järjestämään täysin päihteettömänä. Mahdollisesta päihtettömyydestä on maininta järjestettävän toiminnan kuvauksessa.