Yhdistys järjestää vertaistukitapaamisia, keskusteluryhmiä, koulutustilaisuuksia, leirejä, retkiä sekä mm. kädentaitoihin ja liikuntaan keskittyviä harrastusryhmiä. Toteutamme lisäksi vuosittain kaksi suurempaa tapahtumaa, Autistic Pride Day -tapaamisen kesäkuussa ja Empowerment-tapahtuman marraskuussa.


Empowerment-päivät: Yleistä

Suomen Aspergeryhdistyksen Empowerment-työryhmä järjestää joka vuoden marraskuussa maksuttoman valtakunnallisen tiedotustapahtuman Autismikirjon Empowerment-päivät. Empowerment-päivien tarkoituksena on saada autismikirjon omaa ääntä kuuluviin autismikirjoa koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä tuoda esiin puhujia ja aiheita, jotka kiinnostavat Asperger-henkilöitä ja muita autistisia ihmisiä.

Autismikirjon Emowerment-päivillä on tarjolla tyypillisesti yhdistystoimijoiden puheenvuoroja, projektien esittäytymisiä, paneelikeskusteluja, ideariihiä sekä mahdollisuuksia rentoon yhdessäoloon. Päivien ajaksi pyritään luomaan olosuhteet, jotka helpottavat autismikirjon ihmisten osallistumista julkiseen keskusteluun. Tapahtumapaikat valitaan siten, että matka- ja majoituskulut pysyisivät mahdollisimman pieninä. Aistitoiminnan ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä pyritään huomioimaan esimerkiksi vuorovaikutusta säätelevillä värikoodeilla, antamalla aplodit äänettömästi ja tarjoamalla hiljaista tilaa rauhoittumiseen sekä aistiärsykkeitä tarjoavan stimulaatiotilan tällaisesta hyötyville.

Päätösvalta tilaisuuden sisällöstä ja järjestelyistä on ASY:n hallituksella ja sen nimeämällä Empowerment-työryhmällä, joissa enemmistö toimijoista on lievästi autistisia ihmisiä. Tapahtuma on suunnattu myös laajemmalle yleisölle kuten esimerkiksi autismin kirjoon liittyvien asioiden parissa työskenteleville, autismikirjon ihmisten omaisille sekä syvemmin autistisille ihmisille ja heidän avustajilleen.Edellisten vuosien tapahtumista voit lukea lisää arkistosta:

Empowerment 2016: Yleistä


Autistic pride day: Yleistä

Autistien oikeuksien päivää (APD) vietetään kansainvälisesti 18. kesäkuuta ja sen tarkoituksena on juhlistaa neurologista poikkeavuutta inhimillisenä monimuotoisuutena ja vahvuutena, medikalisoimisen ja surkuttelemisen sijasta.

Päivän aikana järjestetään kampanjoita ja tapahtumia, joiden tavoitteena on kumota stereotyyppisiä näkemyksiä ja tuoda tilalle monipuolisempaa ja totuudenmukaisempaa kuvaa autismin kirjosta. Aktivistien verbaalisella tulilinjalla ovat olleet yhteiskunnassa vallitsevien rajoittuneiden asenteiden lisäksi myös mm. itsenäisyyttä ja omavoimaisuutta rajoittavat asumis- ja tulkkauspalvelut, perusteettomat esteet työllistymisessä ja epäeettiset ja haitalliset terapia- ja kuntoutusmenetelmät, joista monet autismin kirjoon kuuluvat ihmiset joutuvat valitettavasti yhä kärsimään.

APD:n viettäminen on yksi tapa saada autismin kirjon ihmisiä näkyvämmäksi ja kuuluvammaksi osaksi yhteiskuntaa ja antaa heille mahdollisuus kasvaa toiminnan kohteista aktiivisiksi toimijoiksi, joita ihan oikeasti kuunnellaan. Autistic Pride Dayssa on kyse autistististen henkilöiden oikeuksista. Sitä juhlitaan, sillä meissä jokaisessa on aihetta juhlaan. Me kaikki olemme arvokkaita, ainutlaatuisia persoonia autismin sävyttämine piirteinemme.Tämän vuoden tapahtumasta voit lukea lisää täältä:

Autistic Pride day 18.6.2017


Leiritoiminta: Yleistä

Suomen Aspergeryhdistys on järjestänyt jo seitsemänä perättäisenä kesänä Asperger-ihmisten ohjelmallisen vertaisviikonlopun, ensin yksin ja myöhemmin yhdessä Suomen Autismiyhdistyksen ja Turun Seudun ADHD- ja Autismiyhdistys AISTI:n kanssa. Ensimmäiset kolme viikonloppua vietettiin Loviisassa retkeillen ja viime vuosina on kokoonnuttu viikonloppuleirille Turun edustalla sijaitsevaan Hirvensalon saareen.

Leirin ohjelmassa on ollut Aspergerin oireyhtymään liittyviä luentoja ja keskusteluja sekä leppoisaa yhdessäoloa kesäisen luonnon äärellä. Hirvensalon majoitustilat sijaitsevat meren rannassa, joten osanottajilla on ollut mahdollista muun muassa saunoa, uida ja soutaa sekä harrastaa vaikka kalliokiipeilyä.

Kustannukset on pyritty pitämään alhaisina muun muassa siten, että viikonlopun ateriat on valmistettu yhdessä muun ohjelman lomassa. Iltaisin on kokoonnuttu nuotion äärelle viettämään iltaa ja grillaamaan.Tämän vuoden tapahtumasta voit lukea lisää täältä:

0
0
0
s2sdefault