Jäsenkartoituksen tuloksia: Osa 1

jsenkartoitus-kokooma-01
Suomen Aspergeryhdistys ry toteutti vuoden 2017 lopulla kaksiosaisen, jäsenistöönsä kohdistuneen kartoituksen. Kysely koostui kahdesta osasta: Kyselyn ensimmäisessä osassa koottiin perustietoa vastaajien elämäntilanteista ja toiveista yhdistystoiminnan suhteen. Toinen osa puolestaan käsitteli vastaajien työllisyystilanteita, toimeentuloa, tukia ja ...
Jatka lukemista
352 osumaa
0 kommenttia

Autismikirjo Virossa: Kaarel Veskis - Moninaisemman kuvan äärellä

Kaarel Veskis / Valokuva: Jassu Hertsmann
Osana ASY:n kansainvälistä verkostoitumista meille on tullut tutuksi Virossa toimiva yhdistys, jolla on samanlaiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet kuin meillä, ja erityisesti yksi sen keskushahmoista, Kaarel Veskis. Eesti Aspergerite Ühing on autismin kirjon aikuisten oma kansallinen yhdistys, joka luo autismin kirjon aikuisille mahdollisuuksia ...
Jatka lukemista
464 osumaa
0 kommenttia

Kutsu vuosikokoukseen La 14.4.2018

ASY banneri
Vuosikokous pidetään La 14.4. klo 15 alkaen Helsingin seudun erilaisten oppijoiden HERO:n tiloissa.  ​ Vilhonkatu 4 B 13, Helsinki Kokouksessa käydään lävitse edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2018 sekä valitaan yhdistykselle hallitus ja puheenjohtaja, muiden sääntömääräisten asioiden o...
Jatka lukemista
Merkitty asiasanoilla:
370 osumaa
0 kommenttia

Fasilitointi-kannanotto

Fasilitointi-kannanotto 2018
Suomen Aspergeryhdistys ry:n hallituksen kannanotto koskien Salainen metsäni- elokuvaa ja sen vaikuttavuuskampanjaan osallistumista ​   Autismi- ja Aspergerliitto mainosti hiljattain jäsenyhdistyksilleen mahdollisuutta osallistua Salainen metsäni -elokuvan levittämiseen järjestämällä tilaisuuksia, joissa yhdistysten toivottiin näyttävän elokuv...
Jatka lukemista
371 osumaa
0 kommenttia

Aloite koskien Talvipäivien etäosallistumista

Banneri
Suomen Aspergeryhdistys ry teki 13.11.2017 Autismi- ja Aspergerliiton hallitukselle aloitteen etäosallistumisen pilotoinnista vuoden 2018 Autismin Talvipäivillä. Meitä on jo pitkään huolestuttanut se, että Talvipäivät ja niillä käytävä julkinen keskustelu autismikirjon asioista eivät ole monien autismikirjon henkilöiden ja perheenjäsenten saavutett...
Jatka lukemista
284 osumaa
0 kommenttia

Kannanotto: Eurooppalainen vammaiskortti

Kannanotto: Eurooppalainen vammaiskortti
ASY:n hallitus antoi Eurooppalainen Vammaiskortti –hankkeelle palautetta kortin kehittämiseen liittyen tammikuussa 2017. Korttia koskevasta kyselystä voi havaita, ettei synnynnäisiä neurologisia oireyhtymiä oltu vielä juuri huomioitu. Tämä koskee paitsi autismin kirjoa, myös muita samantyyppisiä piirteistöjä Korttia koskevassa kyselylomakkeessa oli...
Jatka lukemista
Merkitty asiasanoilla:
277 osumaa
0 kommenttia

EMA Kannanotto

EMA Kannanotto
Autismitutkijoiden huomio suunnattava elämänlaatua heikentäviin oireisiin Useat eurooppalaiset autismikirjon ihmisten järjestöt jättivät elokuussa Euroopan lääkevirastolle suunnatun yhteisen lausunnon. Lausunnon aiheena oli viraston laatima luonnos ohjeistukseksi, jonka tarkoituksena on autismikirjon oireyhtymien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden k...
Jatka lukemista
303 osumaa
0 kommenttia

EMA Kannanotto: Lausunto

EMA Kannanotto: Lausunto
Alkuperäinen lausuntoasiakirja muutosehdotuksineen   Submission of comments on 'Draft guideline on the clinical development of medicinal products for the treatment of Autism Spectrum Disorder' (EMA/CHMP/598082/2013) Comments from ​ Suomen Asperger-yhdistys ry (The Finnish Asperger Association), Finland Organiserade Aspergare, Sweden Eesti Aspe...
Jatka lukemista
310 osumaa
0 kommenttia