Henkilökohtaiset yhteystiedot

Janne Fredriksson

Puheenjohtaja

Olen hallituksen puheenjohtaja ja tehtäväni on johtaa kokouksia, pitää paletti koossa ja luotsata yhdistystä kohti uutta uljaampaa tulevaisuutta. Olen myös edustajana Autismi- ja Aspergerliiton liittohallituksessa ja varajäsenenä vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnassa. Kuvani antaa vihjeen keskeisimmästä erityismielenkiinnon kohteestani.

Ari Hietikko

Varapuheenjohtaja

Heta Pukki

Sihteeri

Teemu Wettenhovi

Taloudenhoitaja

Minttu Aalto

Tiedottaja

Olen Suomen Aspergeryhdistyksen hallituksen jäsen ja toimin yhdistyksen tiedottajana. Työnkuvaani kuuluu nettisivusuunnittelua, graafista suunnittelua, mainosmateriaalin ja esitteiden suunnittelua, valokuvausta, videoeditointia sekä kirjallisen materiaalin tuottamista.

Janne Nevalainen

Ilkka Nygren

Mervi Piispanen

Heidi "Henkka" Lindholm

Antti Kolari

Toivo Pudas

Reetta Tourunen

Maija Oksanen

Anne Saarinen

Rita Ahonen

ASY:n jäsen vuodesta 2011. Vedän vertaisryhmää, jonka nimi on Arkisten asioitten ryhmä.
Olen ammatiltani kieltenopettaja.